Za organizaciju Vašeg venčanja iz snova možete računati na najbolje koordinatore venčanja. 
Oni brinu o svakom detalju vaše ceremonije, preporučiće  najbolju lokaciju, dekoraciju prilagoditi vama.
Image
1.600€

Za par

Osnovni paket venčanja

Image
2.200€

Za par

Santorini Dream

Image
3.300€

Za par

Santorini Caldera

Image
3.100€

Za par

Santorini Beach