Izaberite hotel u Rimu po želji. Ovo je samo deo naše ponude.
Rim hoteli (1)
Od 670€

Za 2 osobe

Hotel Barberini 4*

4 noći na bazi noćenja sa doručkom
Rim hoteli (2)
Od 630€

Za 2 osobe

Colonna Palace 4*

4 noći na bazi noćenja sa doručkom
Rim hoteli (3)
Od 590€

Za 2 osobe

Hotel Demetra 4*

4 noći na bazi noćenja sa doručkom
Rim Hoteli (5)
Od 490€

Za 2 osobe

Hotel Sistina 4*

4 noći na bazi noćenja sa doručkom
Rim hoteli (6)
Od 420€

Za 2 osobe

Hotel Quattro Fontane 3*

4 noći na bazi noćenja sa doručkom
Rim Hoteli (7)
Od 390€

Za 2 osobe

Hotel Accademia 3*

4 noći na bazi noćenja sa doručkom
Rim Hoteli (8)
Od 350€

Za 2 osobe

Hotel Caravaggio 3*

4 noći na bazi noćenja sa doručkom
Rim Hoteli (9)
Od 350€

Za 2 osobe

Hotel St. Moritz 3*

4 noći na bazi noćenja sa doručkom