Crkveno venčanje

santorini vencanje, vencanje u santoriniju, vencanja iz snova, organizacija vencanja

Cena na upit

 • Crkvena venčanja na Santoriniju su međunarodno priznata.
 • Ceremonija  venčanja se obavlja na starogrčkom jeziku i traje oko 45 min.
 • Uslov je da su budući supružnici ( ili bar jedan) kršteni u grčkoj pravoslavnoj crkvi
 • Prilikom apliciranja za venčanje u crkvi, od Grčke pravoslavne crkve se dobija Pismo celabata kojim se daje pristanak za venčanje
 • Potrebno je boraviti na Santoriniju  min 3 radna dana pre datuma venčanja
 • Sva potrebna dokumenta NE treba da budu starija od 3 meseca
 • Sve autentične kopije prevedenih dokumenata treba da budu na Santoriniju min 30 dana pre venčanja
 • Obavezno PONETI sa sobom sva ORIGINALNA dokumenta
 • Dan posle venčanja se odlazi u matični ured i opštinu radi potpisivanja dokumenata
 • Venčani list se dobija poštom, nakom mesec dana
 • Prevod venčanog lista moše obaviti ovlašćeni prevodilac u Srbiji
 • Kopije pasoša
 • Krštenice
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje da budući supružnici nisu u već sklopljenom braku

Print   Email